Tillbaka

Vi söker stödfamiljer!

Logga in och sök jobbet

Vi söker Er som är intresserade av att fungera som stödfamilj och har tid och engagemang att ta emot ett barn några dagar i månaden. Uppdraget innebär att barnet vistas i Ert hem under ett antal dygn i månaden.

Vår målgrupp är barn och ungdomar som på grund av sitt funktionshinder beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj. 

Syftet med insatsen är dels att ge barnet/ungdomen rekreation och miljöombyte i gemenskap med andra, dels att avlasta/avlösa anhöriga i tillsynen och omvårdnaden. 

Att fungera som stödfamilj kräver långsiktighet för att skapa trygghet samt en stabil livssituation med plats för barnet.

Anställningsinformation
Arvoderat uppdrag.

Kontakt vid frågor
Linnea Boholm, Handläggare, tfn 0520-49 71 68 eller
mail linnea.boholm@trollhattan.se eller
Marielle Strandberg, Handläggare, tfn 0520-49 70 05 eller marielle.strandberg@trollhattan.se