Tillbaka

Vi söker kontaktpersoner!

Logga in och sök jobbet

Vill du göra en social och medmänsklig insats? – Bli kontaktperson. 

Den som på grund utav sitt funktionshinder hamnat i brist på gemenskap har rätt till en kontaktperson. Kontaktperson beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Att ha ett uppdrag som kontaktperson innebär att du hjälper någon att bryta sin sociala isolering genom att uppmuntra till och delta i olika aktiviteter. 

Syftet är att hjälpa någon att skapa förutsättningar för ökad gemenskap och självständighet. Kontaktpersonen i sig ger sociala samvaro och bryter social isolering men kan också hjälpa till med vardagliga angelägenheter och fritidsaktiviteter.  Kontaktpersonen kan ge råd och vara ett stöd för någon i enklare frågor. Målet är att utveckla den enskildes förmåga att få kontakter med andra. 

Vi söker nu personer i alla åldrar och med olika intressen och bakgrund. Gemensamt är att du ska ha:
- Ett stort engagemang och intresse för hur andra människor har det.
- Tid och tycka om att vara tillsammans med andra människor.
- God kännedom om vårt samhälle, och kunna ge enklade råd
- En trygg och stabil livssituation.

Anställningsinformation
Arvoderat uppdrag.

Kontakt Resursenheten vid frågor
0520-49 71 68 eller resursenheten.off@trollhattan.se