Tillbaka

För dig som vill bli God Man eller Förvaltare

Logga in och sök jobbet

En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
Bevaka rätt,
t ex att bevaka huvudmannens intressen i samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckningar/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och annat boende eller olika slags bidrag.

Förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet dvs inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens egendom som t ex en fastighet eller ett arv.

Sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och ev vårdpersonal. 

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämndens kansli. Blanketten hittar du via följande länk: Inresseanmälan

Information
Gode man/förvaltare är ett arvoderat uppdrag.

Har du frågor kan du maila till overformyndaren@trollhattan.se eller
kontakta oss på tfn 0520-49 70 14.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Polisens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuell anmärkning.