Tillbaka

Specialpedagog till Lyrfågelskolan F-3

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Beskrivning
Lyrfågelskolan är belägen i östra delen av Trollhättan och är en F-9 skola. På skolan har vi drygt 1040 elever och skolan är indelad i tre enheter F-3, 4-6 och 7-9 samt sju fritidshemsavdelningar. Skola, förskoleklass och fritidshem arbetar integrerat med varandra. 

Skolan är indelad i arbetslag med lärare som arbetar nära sina elever. Vi är övertygade om att elevhälsan börjar i klassrummet och att vi alla är viktiga kuggar i arbetet kring eleverna och att relationer är grunden för lärande. Kärnan i vårt elevhälsoarbete är samarbetet mellan elevhälsans professioner F-3 och lärarna/personalen, men även ett gemensamt arbete kring elevhälsan F-9. 

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Lyrfågelskolan förväntas du driva och utveckla skolans förebyggande elevhälsoarbete och arbetet med kunskapsuppföljningar, extra anpassningar och särskilt stöd. Du är spindeln i nätet i arbetet med stöd till elever och du är tillsammans med övrig elevhälsopersonal den som stöttar och handleder lärarna för att få processerna att ske så nära eleven som möjligt. Du bidrar med det specialpedagogiska perspektivet i mötet samt i elevhälsans arbete. Tillsammans med speciallärare och rektor ansvarar du för att fördela resurser utifrån elevernas behov och det som framkommer i kunskapsuppföljningar. 

Du arbetar på uppdrag av rektor, men förväntas vara självständig och ta eget ansvar för de processer du ansvarar för. Du ingår i skolans EHT och har här ett samordnande uppdrag. Som specialpedagog samarbetar du med lärarna i arbetet med att identifiera elevers behov. Du genomför och följer upp kartläggningar, utredningar och utarbetandet av åtgärdsprogram. Du har en koordinerande roll i arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd. Handledande samtal med personal samt kommunikation med vårdnadshavare är väsentliga arbetsuppgifter. Du har fokus på aktuell forskning gällande läs/skriv-problematik. Du är spindeln i nätet vid övergångar och samarbetar med förskolornas specialpedagog inför mottagande i förskoleklass. 

Vi är måna om att arbetet börjar och slutar i klassrummet och som specialpedagog är handledning och stöttning av lärare en av de viktigaste arbetsuppgifterna. 

Kvalifikationer
Du är legitimerad specialpedagog, med grundutbildning till lärare, önskvärt med inriktning mot svenska, läs-, skriv- och NP-problematik. Du brinner för att synliggöra lärandet för eleven. Du är väl förtrogen med skollagen och de allmänna råden för extra anpassningar och särskilt stöd. Du drivs av att hitta nya sätt att lära och du lockar eleven längre än hen trodde var möjligt.

Vi söker dig som:
- anser att det är självklart att arbeta förebyggande och främjande.
- är självständig, positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, krav eller förutsättningar.
- har en förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
- är ansvarstagande, lyhörd, noggrann och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar.
- har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på.
- vill vara med och utveckla verksamhetens mål och lärmiljöer och som kan omsätta pedagogisk teori i praktiskt arbete.

Anställningsinformation
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/373
Kontakt
  • Christina Sikström, Rektor, 0520-49 78 79
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, 0520-49 79 13
  • Lärarnas Riksförbund, 0520-49 79 28
Publicerat 2021-08-26
Sista ansökningsdag 2021-09-16