Tillbaka

Trollhättans Stad - Bild Lärare F-6.jpg

Skolkurator till Skoftebyskolan

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Beskrivning

Vi söker en kurator till vårt elevhälsoteam. Vill du tillsammans med oss vidareutveckla vårt elevhälsoarbete?

Skoftebyskolan är belägen på östra sidan älven i Trollhättan. Vi huserar i ljusa lokaler, i anslutning till ett naturvårdsområde och har skogen inpå knuten. Nästan lika nära har vi Innovatum Science center och N3. Skolan är tvåparallellig och har ca 330 elever från F-klass till åk 6 med fem fritidsavdelningar. Skolan är indelad i tre enheter F-1, 2-6 och fritidshem. Fritidshem, förskoleklass och skola arbetar integrerat med varandra över elevens hela skoldag.

Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start på vår skola. Vår skola präglas av en god skolmiljö där eleverna känner sig trygga och har god studiero. Vi har behöriga pedagoger som målmedvetet samarbetar kring eleverna och undervisningen. Våra medarbetare är engagerade och har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan. På skolan råder en lättsam stämning med leenden nära till hands. Nu hoppas vi att just du vill vara med oss och utveckla elevhälsan på skolan.

Arbetsuppgifter

Arbetet på övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling. I kuratorns uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, pedagoger och övriga kollegor på skolan. I vårt elevhälsoteam ingår rektor, speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Vi bedriver ett tvärprofessionellt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå där allas kunskap inom elevhälsa är viktig. I elevhälsoteamet står du för den psykosociala kompetensen. Du utför socialt utrednings- och kartläggningsarbete samt sköter dokumentationen. Som skolkurator arbetar du både på organisationsnivå, gruppnivå och med enskilda elever. Vidare kommer du att arbeta med grupper i och utanför klassrummen, samordna möten kring elever samt vara beredd på att hantera kriser, konflikter och oförutsedda situationer. Du ska även handleda och stötta pedagoger i frågor som handlar om elevernas sociala situation. Du är delaktig i arbetet med vår plan mot kränkande behandling och diskriminering. I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar du, tillsammans med utsedd personal, för det förebyggande och utredande arbetet samt för uppföljningsarbete och dokumentation.

Du är kontakten mot externa samarbetspartners så som socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungas psykiska hälsa, habilitering, fältenhet och polis.

Det är av stor vikt att du är synlig i vår dagliga verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen med erfarenhet som skolkurator eller av liknande arbete med barn och unga i åldrarna 6-16 år, både individuellt och i grupp. Du har lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar, deras utveckling och situation i samhället. God kunskap om sociallagstiftning, kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Administrativt arbete i våra system är en naturlig del av ditt uppdrag.

Du har lätt för att samarbeta men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Arbetet kräver att du är rutinerad inom kvalitetsarbete och dokumentation.

Som skolkurator har du en god förmåga att leda och tydliggöra våra värdegrundsprocesser.

Du använder dig av aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vill du vara en del av en utvecklande, spännande och glädjefylld arbetsplats – då är vi rätt skola för dig. 

Anställningsinformation
Anställning kan ske under pågående rekrytering.
Tillträde sker efter att erforderliga beslut fattats.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/120
Kontakt
  • Jessica Erengren, Rektor, 0520-496073
Facklig företrädare
  • Nås via Stadens Kontaktcenter, 0520-495000
Publicerat 2024-04-03
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Dela länkar