Samhällsbyggnad

På Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar vi aktivt med att förbereda Trollhättan för 70 000 invånare till 2030. Vi planerar nya områden, bostäder, hanterar bygglov, kartor, mätning, lantmäteriförrättningar och utvecklar och tar hand om stadens gator, torg, lekplatser och parker. Vi arbetar också för att minska negativ påverkan på människors hälsa och på naturen genom förebyggande insatser och löpande kontroller. Vi är på olika sätt en viktig del av den strategiska samhällsplaneringen i kommunen. Vi arbetar hållbart och med hållbar utveckling i alla led, i alla våra verksamheter. Det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet där Agenda 2030 med de 17 globala målen pekar ut riktningen. I vårt dagliga arbete har vi mycket kontakt med allmänhet, företag och andra verksamheter, och vi är ofta ute på plats och inspekterar, skriver ner våra bedömningar eller ger råd på telefon.

Vår arbetsplats präglas av öppen kommunikation mellan oss kollegor, där alla medarbetare ges möjlighet att dryfta sina åsikter och bidra till att verksamheten utvecklas. Vi jobbar nära de politiska besluten och påverkar stadens utveckling. Varje medarbetare hos oss har ett stort ansvar för att planera och driva arbetet framåt. Vi är en öppen förvaltning där tillgänglighet och god service är nyckelord, likväl internt som externt. Som medarbetare på förvaltningen ingår du i ett härligt gäng där vi bryr oss om varandra och har kul på jobbet.


Tillsammans bidrar vi till att skapa en hållbar utveckling för Trollhättan och dess invånare, företag och besökare.

Möt våra medarbetare

Rebecca Gustavsson

Ekonomiassistent

(Klicka för mer information)

Kristina Engstrand

Utvecklingsledare

(Klicka för mer information)

Viktor Zettergren

Planarkitekt

(Klicka för mer information)

Fördelar med att jobba hos oss

Vi är öppna
Vi tror på att dela med oss både internt och externt. Alla är välkomna att bidra och komma med idéer.

Vi bryr oss om varandra
Här visar vi omtanke på riktigt. Vi vill att alla ska trivas på jobbet och känna gemenskap.

Vi har kul
Glädje skapar handlingskraft. Genom att skratta tillsammans på jobbet presterar vi bättre.

Lediga jobb

För tillfället finns inga lediga tjänster
För tillfället finns inga lediga tjänster
För tillfället finns inga lediga tjänster

Kontaktuppgifter till oss

Trollhättans Stad
Personalkontoret
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
0520 - 49 50 00
trollhattans.stad@trollhattan.se
www.trollhattan.se