Tillbaka

Trollhättans Stad - Bild Lärare F-6.jpg

Skolkurator Anpassad grundskola Sylteskolan

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Om verksamheten
Sylteskolan är en F-9 skola där Trollhättans anpassade grundskola finns integrerad. Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och förhållningssätt för ett starkt ledarskap i klassrummen. Tydliga rutiner och anpassning av undervisningen är ledstjärnor i vår verksamhet. Vi ser mångfald som en tillgång och inkludering som en självklarhet. I vår verksamhet finns många olika nationaliteter representerade och i våra undervisningsgrupper undervisar vi elever utifrån olika kursplaner. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!

Kvalifikationer och arbetsuppgifter
Som skolkurator på anpassad grundskola 1-6 och 7-9 kommer du att representera det psykosociala perspektivet i skolans elevhälsoteam. I skolans elevhälsoteam samverkar du med rektor, specialpedagog och skolsköterska. Vi bedriver ett tvärprofessionellt arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå där allas kunskap inom elevhälsan är viktig. 

I elevhälsouppdraget ingår det att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att alla elever ska nå sin fulla potential där ett övergripande och systematiskt elevhälsoarbete startar i klassrummet. Du kommer att ha ett övergripande ansvar kring utformandet av planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På Sylteskolan och anpassad grundskola arbetar vi aktivt med värdegrundsarbetet för att stärka elevers trygghet och studiero under hela skoldagen, som du tillsammans med all skolpersonal är delaktig och engagerad inom. Du kommer att handleda och vägleda personal, uppmärksamma och följa upp social problematik. En central del i arbetet är att ha samtal med elever och vårdnadshavare i samverkan med pedagoger och andra professioner. I tjänsten ingår även att skriva orosanmälningar till socialtjänsten, samt att samverka med socialtjänst och andra samverkanspartners som BUP, UPH.

Du som söker tjänsten har en socionomutbildning, socialpedagogisk utbildning eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt har några års arbetslivserfarenhet. Meriterande är att du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever i ett mångkulturellt område.

Som skolkurator har du en god förmåga att leda och tydliggöra våra värdegrundsprocesser tillsammans med övriga elevhälsa. För att ditt arbete ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga, vara professionell och relationsskapande eftersom goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är grundläggande för arbetet. Vi efterfrågar medarbetare som är engagerade och har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö där samverkan sker med olika professioner.

För rollen som skolkurator ser vi att du är lösningsfokuserad, lyhörd, självgående och har förmåga att prioritera, strukturera och anpassa ditt arbetssätt på ett kreativt sätt utifrån de situationer som kan uppstå under en skoldag i arbetet med elever. Du är trygg i dig själv och förväntas vara självständig i de processer du som skolkurator driver, men också kunna samverka med interna och externa aktörer med elevens bästa i fokus. Du är insatt i de nationella styrdokumenten för skolan, skollagen, socialtjänstlagen mm och har förmåga att tillämpa dem. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt ovan angivna kvalifikationer och egenskaper.

Du har lätt för att samarbeta, mycket god förmåga att skapa relation till elever, vårdnadshavare och kollegor och du förstår vikten av att ständigt utveckla din och verksamhetens undervisning

Jag som rektor...
har höga förväntningar på dig och dina kollegor. Tillsammans vet jag att vi kan göra skillnad för varje enskild elev genom samarbete, att stödja och stärka varandras undervisningskvalitet, genom att dela erfarenheter och kunskaper kring undervisning och lärande. Vårt kvalitetsarbete utgår från analyser av våra resultat och undervisningen bygger på aktuell forskning. Vårt uppdrag är att öka likvärdigheten inom och mellan klassrummen och vi ska hela tiden ha elevens lärande och resultat i fokus och jag vet att det är hela skolans gemensamma ansvar att se till att eleverna når sina mål. Därför tar jag ansvar för att vi lägger stor vikt vid att stärka vår undervisning, att finna undervisningsformer som är gemensamma och som gör att eleverna känner igen sig och möts av samma höga förväntningar. Aktuell forskning visar att stabila strukturer och relationer, insatser som bygger på analys och ett långsiktigt utvecklingsarbete är framgångsrikt, därför ägnar vi oss åt det. Vill du vara med?

Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer/rekrytering sker löpande. Anställning kan ske under löpande rekrytering. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/149
Kontakt
  • Anna Malmsköld, Rektor, 0520-497973
  • Lotta Ahlqvist, Rektor, 0520-496380
Facklig företrädare
  • Nås via Stadens Kontaktcenter, 0520-495000
  • Vision, 0520-497850
  • SSR, 0520-496655
Publicerat 2024-04-19
Sista ansökningsdag 2024-05-17

Dela länkar