Tillbaka

Varbi - UTB toppbild.jpg

Lextorpsskolan söker lärare 1-6

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Om verksamheten
Vill du vara med och skapa bästa möjliga start för barn- och ungdomars lärande tillsammans med oss? Nu söker vi på Lextorpsskolan lärare 1-6. Är du den vi söker?

Lextorpsskolan är en kommunal F-6 skola belägen i de södra delarna av Trollhättan med 200 elever och 40 medarbetare. På skolan har vi fördelen att ha elever från många olika kulturer, vilket berikar vår verksamhet, men som accentuerar vårt gemensamma värdegrundsarbete. Skolan är tvåparallellig och antalet elever i snitt ligger på ca 15 elever per klass. I skolans direkta anslutning finns en konstgräsplan och ett grönområde som bjuder in till olika utomhusaktiviteter.

Under nuvarande läsår 22/23 har en nystart av skolans utvecklingsarbete skett utifrån analys av skolans resultat för att lägga grunden till en framgångsrik skola. Prioriterade målområden är skolans gemensamma värdegrundsarbete med betoning på elevers och personals gemensamma förhållningssätt, kollegialt lärande utifrån Skolverkets satsning specialpedagogik för lärande (SFL) och språkstärkande arbetssätt, samt samverkaninsatser mellan skola och externa aktörer som ex. socialtjänst för trygga en god skolmiljön. Vår målsättning är att vi tillsammans skapar en skola där eleverna ska uppfatta skolan som angelägen och meningsfull, och vi tror att god kunskapsutveckling grundar sig på tydliga mål och god lektionsstruktur. För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum för att mötas och en arbetsmiljö som gör att vi trivs tillsammans.

Arbetsuppgifter
Du deltar som lärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet på Lextorpsskolan inom årskurserna 1-6. Du ska vara väl förtrogen med ditt läraruppdrag utifrån aktuella styrdokument och ha goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Hos oss arbetar vi i team kring varje årskurs. Det innebär att man är flera lärare och elevstödjare runt eleverna i en årskurs. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 1-6. Vi önskar en engagerad medarbetare som i samspel med eleverna stöttar på olika sätt i kunskapsutveckling och i social interaktion. Du är positiv och engagerad, är väl förankrad i skolans värdegrund, har ett gott förhållningssätt gentemot elever och kollegor, uppskattar arbetet med att utmana, stötta och stimulera eleverna.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och du analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån elevernas förutsättningar. Du ser nödvändigheten i och nyttan av samarbete med skolans olika professioner, har god förmåga att skapa relation till elever, vårdnadshavare och kollegor och du förstår vikten av att ständigt utveckla din och verksamhetens undervisning. Det är viktigt att du alltid har fokus på att skapa tillgängliga och utvecklande lärmiljöer och att du anpassar undervisningen på både individ- och gruppnivå så att varje elevs lärande och kunskapsutveckling når så långt som möjligt.

Jag som rektor har höga förväntningar på dig och dina kollegor. Tillsammans vet jag att vi kan göra skillnad för varje enskild elev genom samarbete, att stödja och stärka varandras undervisningskvalitet i och utanför klassrummet genom att dela erfarenheter och kunskaper kring undervisning, lärande, relationsbyggande mm. Vi ska hela tiden ha elevens mående och lärande i fokus, och det är hela skolans gemensamma ansvar att se till att eleverna klarar sina mål.

Anställningsinformation
Anställning kan ske under pågående rekrytering.
Tillträde sker efter att erforderliga beslut fattats.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-14
Löneform Fast Lön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lextorp
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/231
Kontakt
  • Henrik Williamsson, Rektor, 0520-497426
Facklig företrädare
  • Sveriges Lärare, 0520-497012/0520-497928
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Dela länkar