Tillbaka

Vi söker en barnskötare till förskolan Mioäpplet

Trollhättans Stad

Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.

Beskrivning
Förskolan Mioäpplet söker en barnskötare med samarbetsförmåga och positivt förhållningssätt och intresse av att arbeta i annorlunda lokaler.

Förskolan Mioäpplet har fyra hemvister. På Smultronet är barnen födda år 17-19, Vinbäret år 16-17, Hallonet år 15-16 och Krusbäret år 15-16.

Förskolan Mioäpplet utgår från en demokratisk grund där barnen är utgångspunkten för förskolans utformning och innehåll, det bidrar till att barnen blir delaktiga och får inflytande över sin vardag här på förskolan. På Mioäpplet skapar vi tillsammans en förskola där utforskande, kreativitet, nyfikenhet och lust till att leka och lära är en central del av vår verksamhet.

Vårt förhållningssätt på Mioäpplet symboliseras genom fyra äppelklyftor som bildar ett helt äpple. Utforskande projektarbeten, pedagogisk dokumentation, en miljö som är föränderlig och vi som medmänniskor.

I våra utforskande projektarbeten fångar vi upp barnens intressen och skapar undervisningstillfällen där barnen genom sin nyfikenhet får utforska och upptäcka i samspel med andra. Barnens engagemang och lust för att lära driver projektet till nya utmaningar och ny kunskap.

Med pedagogisk dokumentation är vårt syfte att synliggöra barnens lärande, för sig själva och tillsammans med andra, genom ett utforskande och upptäckande förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för att barns lärande ska utvecklas och stimuleras.

För att bidra till en fortsatt utveckling och lärande behöver vi ha en föränderlig och variationsrik miljö. Miljön ska ge barnen möjligheter till fantasi och lekfulla möten som kan inspirera och väcka nyfikenhet hos barn, förskollärare och barnskötare.

På Mioäpplet är alla lika mycket värda och vi är varandras medmänniskor när vi skapar förutsättningar för alla barn att lyckas lära. Vi ser barnens olikheter och likheter som en tillgång som vi tar tillvara på i våra möten med varandra. Vi är lyhörda för barnens känslor och olika livsvärldar för att vi alltid ska ha barnens bästa i fokus.

Läroplanen är synlig i alla delar av förskolans vardag. Vi har ett medvetet pedagogiskt tänk i alla möten med barn och vuxna, där vi lyssnar och är intresserade för barns fortsatta utveckling och lärande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Lpfö 18, sid 7)

Tänker du nu, efter att ha läst om oss på Mioäpplet.

Här skulle jag vilja arbeta. Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Barnskötarutbildning och förmåga att samarbeta, vara lösningsfokuserad och alltid ha barnens bästa i fokus.

Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/388
Kontakt
  • Annika Elmby-Bengtsson, Rektor, 0520-49 64 44
Facklig företrädare
  • Kommunal, 010-44 28 523
Publicerat 2020-09-02
Sista ansökningsdag 2020-09-27

Logga in och sök jobbet